Pogoji

POGOJI UPORABE

Pogoji uporabe urejajo odnose z uporabniki. Pri tem je ključnega pomena postopek naročanja, plačila, odstopa od pogodbe in reklamacije. V skladu s pravili Zakona o varstvu potrošnikov boste na koncu dokumenta našli tudi obrazce za odstop od pogodbe in reklamacije, ki ste jih po zakonu dolžni objaviti.

Poleg tega pogoji uporabe urejajo pravice intelektualne lastnine ter pravila za spreminjanje splošnih pogojev. Tudi sprememba splošnih pogojev je urejena v zakonu in postopek ne more dopustiti skoraj nobenih sprememb.

DOSTAVA

Ta razdelek določa podrobnosti dostave. Upoštevajte, da ni treba navesti določenega podjetja, s katerim sodelujete, ali točnih ur obdelovanja naročil. Če se vseeno odločiš za pridružitev, je vse napisano zate obvezno.

POLITIKA ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKI

Ti splošni pogoji ne vsebujejo politike varstva osebnih podatkov! Lahko se seznanite s Politiko obdelave osebnih podatkov AvtoBlazine!

POGOJI UPORABE AvtoBlazine

Ti SPLOŠNI POGOJI urejajo razmerje med “Ven Trade Group EOOD”, v nadaljevanju “AvtoBlazine“, na eni strani in uporabniki internetnih strani in storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu (v nadaljevanju uporabniki), na drugo roko.

Ven Trade Group EOOD je podjetje, registrirano po gospodarskem pravu Republike Bolgarije z EIK BG206980983 s registriranim sedežem in naslovom uprave: BOLGARIJA Varna regija, občina Varna, mesto Varna 9000, okrožje Vladislav Varnenchik, ul. PERPERIKON št. 4

Prosimo, da pred uporabo informacijskih in komercialnih storitev, ki so na voljo na spletnem mestu (na kratko Storitve), v celoti preberete objavljene Splošne pogoje poslovanja. Z ogledom spletnega mesta se vsak uporabnik samodejno zaveže, da bo upošteval spodaj opisane pogoje.

Ta dokument vsebuje informacije o dejavnostih “AvtoBlazine” in splošne pogoje za uporabo storitev, ki jih ponuja “AvtoBlazine“, ki urejajo odnos med nami in vsakim od naših uporabnikov.

Potrditev Splošnih pogojev je nujen in obvezen pogoj za sklenitev pogodbe med uporabnikom in »AvtoBlazine«.

S sprejemom Splošnih pogojev se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo na podlagi pogodbe, sklenjene med njim in “AvtoBlazine” ime, naslov, telefon, e-pošta.

DEFINICIJE

Za namene teh splošnih pogojev je treba naslednje pojme razumeti v naslednjem smislu:

Stran – www.avtoblazine.com in vse njene podstrani.

Potrošnik – je vsaka fizična oseba, ki pridobi blago ali uporablja storitve, ki niso namenjene gospodarski ali poklicni dejavnosti, in vsaka fizična oseba, ki kot pogodbena stranka po tem zakonu nastopa izven okvira svoje gospodarske ali poklicne dejavnosti.

Pogoji in določila – ti pogoji in določila, ki vključujejo pogoje uporabe, pravila o registraciji in dostavi, prostovoljno reševanje sporov, obrazce za preklic pogodbe in zamenjavo ter vse druge pravno zavezujoče informacije, ki jih najdete na spletnem mestu.

Osebni podatek – informacija o fizični osebi, ki razkriva njeno fizično, psihično, duševno, družinsko, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto.

Blago – premičnine v stvareh, razen predmetov, prodanih v prisilni izvršbi ali z drugimi ukrepi z zakonom pooblaščenih organov, ter predmetov, zapuščenih ali zaplenjenih v korist države, ki so jih državni organi razglasili za prodajo.

Storitev – vsaka materialna ali intelektualna dejavnost, ki se izvaja samostojno, je namenjena drugi osebi in nima za glavni predmet prenosa posesti na predmetu.

Prodajna pogodba – pogodba, s katero trgovec prenese ali se zaveže prenesti lastništvo blaga na potrošnika, potrošnik pa zanj plača ali se zaveže plačati ceno, vključno s pogodbami, katerih predmet so blago in storitve.

Storitvena pogodba – pogodba, razen prodajne pogodbe, s katero trgovec opravi ali se zaveže opraviti storitev potrošniku, potrošnik pa za to plača ali se zaveže plačati ceno.

Postopek alternativnega reševanja potrošniških sporov – postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izpolnjuje zahteve tega zakona in ga izvaja organ za alternativno reševanje potrošniških sporov.

PONUJENE STORITVE

Umetnost. 1. Na spletnem mestu imajo uporabniki možnost skleniti pogodbe o servisiranju, nakupu in prodaji ter dostavi blaga in storitev, ki jih ponuja “AvtoBlazine“.

NAROČITE

Umetnost. 2. (1) Uporabniki uporabljajo vmesnik spletnega mesta “AvtoBlazine” za sklepanje pogodb z “AvtoBlazine” za ponujeno blago in storitve.

(2) Kupoprodajna pogodba blaga ali storitev se šteje za sklenjeno s trenutkom potrditve naročila s strani »AvtoBlazine«.

(3)  V primeru nedobavljivosti določenega izdelka ali nezmožnosti izvedbe določene storitve si “AvtoBlazine” pridržuje pravico zavrniti naročilo.

(4)  Uporabnik mora po izbiri enega ali več izdelkov ali storitev, ki jih ponuja na spletnem mestu »AvtoBlazine«, le-te dodati na svoj seznam blaga ali storitev za nakup.

(5)  Uporabnik mora posredovati podatke za izvedbo dostave ter izbrati način in trenutek plačila cene, nato pa naročilo potrdi preko vmesnika spletnega mesta.

(6)  Uporabnik ob oddaji naročila po elektronski pošti prejme potrdilo, da je njegovo naročilo sprejeto.

Umetnost. 3. (1) “AvtoBlazine” ima pravico zavrniti sklenitev pogodbe z nepravilnim uporabnikom.

AvtoBlazine” ima pravico obravnavati uporabnika kot nekorektnega v primerih, ko:

1. gre za neupoštevanje Splošnih pogojev s strani uporabnika;

2. je ugotovljen nekorekten, aroganten ali nesramen odnos do predstavnikov »AvtoBlazine«;

3. so ugotovljene sistematične zlorabe uporabnika nad “AvtoBlazine“.

CENE

Umetnost. 4.  (1) Cene ponujenega blaga ali storitev so navedene na spletni strani »AvtoBlazine« ob oddaji naročila, razen v primeru očitne napake.

(2) Cene blaga in storitev vsebujejo DDV, v primerih, ko je predvideno njegovo zaračunavanje.

Umetnost. 5. “AvtoBlazine” si pridržuje pravico do spremembe cen blaga in storitev, ki so na voljo na spletnem mestu, kadarkoli in brez predhodnega obvestila, takšne spremembe ne bodo vplivale na že opravljena naročila.

Umetnost. 6. (1) “AvtoBlazine” lahko zagotovi popuste za blago in storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, v skladu z bolgarsko zakonodajo in pravili, ki jih določi “AvtoBlazine“. Pravila, ki veljajo za takšne popuste, so na voljo tam, kjer je prikazan popust. Popusti so lahko zagotovljeni v različnih oblikah (npr. promocije, popusti za zvestobo, zagotovljeni posamezno, naključno ali kot rezultat sodelovanja v tekmovanju ali anketi strank).

(2) Različne vrste popustov se ne seštevajo pri naročilu in nakupu istega izdelka/storitve.

PLAČILO

Umetnost. 7. Ko uporabnik vrne izdelek ali storitev s pravico do vračila plačanega zneska iz katerega koli razloga, se cena, ki je predmet vračila, zmanjša za vrednost prejetega popusta, uporabljenega za izdelek ali storitev, in samo znesek dejansko plačano je predmet vračila.

Umetnost. 8. Uporabnik lahko plača ceno naročenega blaga/storitve z uporabo ene izmed možnosti navedenih na spletnem mestu. Na spletnem mestu je možno plačilo po povzetju.

Oblikovanje cen

Cene v e-trgovini so končne in vključujejo DDV. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno izdelka.

Računi

Ob potrditvi naročila boste po elektronski pošti prejeli predračun v vrednosti naročila. Originalni račun in prevzemno-predajni zapisnik bosta poslana ob dostavi.

Obračun DDV

Vse cene izdelkov vključujejo DDV. Prodaja blaga brez plačila DDV na ceno se ne izvaja.

Umetnost. 9.    Če uporabnik izbere možnost dostave s kurirjem in plačilo po povzetju, mora ceno naročenih artiklov skupaj s stroškom dostave plačati kurirju ob prevzemu blaga.

Umetnost. 10. Če uporabnik izbere način plačila, ki vključuje tretjega ponudnika plačilnih storitev, ga lahko zavezujejo pogoji in/ali provizije take tretje osebe.

Umetnost. 11. »AvtoBlazine« ni odgovoren, če plačilno sredstvo, ki vključuje tretjega ponudnika plačilnih storitev, ni na voljo ali kako drugače ne deluje iz razlogov, za katere ni kriv AvtoBlazine.

ODPOVED IN ZAMENJAVA

Umetnost. 12. Uporabnik ima pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razloga, brez plačila odškodnine ali kazni v 14 dneh od dneva prevzema blaga s strani uporabnika ali tretje osebe, v primeru storitvene pogodbe pa – od sklenitve storitvene pogodbe.

Umetnost. 13. Uporabnik mora za uveljavljanje svoje pravice po tej klavzuli nedvoumno sporočiti “AvtoBlazine” svojo odločitev o odstopu od pogodbe, pri čemer individualizira blago/storitve, ki jih želi vrniti, tako da navede vse podrobnosti o opravljenem naročilu in dostavi. , vključno, vendar ne omejeno na: vsebino in vrednost naročila, podatke o osebi, ki je oddala naročilo, podatke o osebi, ki je sprejela dostavo in datum dostave.

Umetnost. 14. Uporabnik je dolžan blago na lastne stroške vrniti obvezno skupaj z računom in morebitnim računom, in sicer tako, da ga izroči »AvtoBlazine« ali od le-te pooblaščeni osebi v 14 dneh od dneva, ko na katerem je Uporabnik s klicem uveljavil pravico do odstopa od pogodbe.

Umetnost. 15. Blago mora biti ob vračilu v originalni embalaži, brez znakov uporabe ali poškodovanega komercialnega videza.

Umetnost. 16. »AvtoBlazine« ima pravico odložiti vračilo plačil do prejema blaga ali do predložitve dokazila, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri od obeh dogodkov se je zgodil prej.

Umetnost. 17. V primeru, da uporabnik ne izpolni svoje obveznosti vračila blaga, ne da bi obvestil “AvtoBlazine” o zamudi in ne da bi za to navedel utemeljen razlog, se šteje, da je umaknil svojo izjavo o odstopu od pogodbe. pogodba.

Umetnost. 18. Kadar ima “AvtoBlazine” v zvezi z izvajanjem pogodbe stroške in Uporabnik odstopi od pogodbe, ima “AvtoBlazine” pravico zadržati pripadajoči znesek za nastale stroške ali zahtevati njihovo plačilo.

Umetnost. 19. Uporabnik nima pravice do odstopa od pogodbe, če je predmet pogodbe:

1.   za opravljanje storitev, kjer je storitev v celoti zagotovljena in se je njeno izvajanje začelo z izrecnim predhodnim soglasjem uporabnika in njegovo potrditvijo, da ve, da bo izgubil pravico do odstopa od pogodbe, ko bo pogodba v celoti izvedena s strani uporabnika. trgovec;

2.   za dostavo blaga izdelanega po naročilu uporabnika ali po njegovih individualnih zahtevah;

Umetnost. 22. »AvtoBlazine« uporabniku povrne ceno, ki jo je plačal za vrnjeno blago.