Politika zasebnosti

Politika obdelave osebnih podatkov

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

“Ven Trade Group EOOD” je podjetje, registrirano v poslovnem registru Agencije za registracijo z EIC BG206980983, s sedežem in naslovom uprave: BOLGARIJA, regija Varna, občina Varna, mesto Varna, 9000, okrožje Vladislav Varnenchik, ULICA PERPERIKON št. 4

Razlogi in nameni, za katere uporabljamo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke obdelujemo iz naslednjih razlogov:

●     Pogodba, sklenjena med nami in vami za izpolnjevanje naših obveznosti iz nje;

●     Vaše izrecno soglasje – namen je določen za vsak konkreten primer;

●     Če tako zahteva zakon;

V naslednjih odstavkih boste našli podrobne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov glede na podlago, na kateri jih obdelujemo.

ZA IZVAJANJE POGODBE ALI V KONTEKSTU PREDPOGODBENIH RAZMERJ

Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izpolnjevanja pogodbenih in predpogodbenih obveznosti ter uživanja pravic iz pogodb, sklenjenih z vami.

Nameni obdelave:

●     ugotavljanje vaše identitete;

●     vodenje in izvedba vaše zahteve ter izvedba sklenjene pogodbe;

●     priprava predloga za sklenitev pogodbe;

●     priprava in pošiljanje računa/fakture za storitve, ki jih uporabljate pri nas;

●     da vam zagotovimo celovito storitev, ki jo potrebujete, ter da izterjamo dolgovane zneske za uporabljene storitve;

●     hranjenje korespondence v zvezi z oddanimi naročili, obdelavo zahtevkov, poročanje o težavah itd.

●     obveščanje o vsem v zvezi s storitvami, ki jih uporabljate pri nas;

●     analiza zgodovine strank;

●     odkrivanje in/ali preprečevanje nezakonitih dejanj ali dejanj, ki so v nasprotju z našimi pogoji ustreznih storitev;

Podatki, ki jih obdelujemo na tej podlagi:

Na podlagi sklenjene pogodbe med nami in vami obdelujemo podatke o vrsti in vsebini pogodbenega razmerja ter vse druge podatke v zvezi s pogodbenim razmerjem, vključno z:

●     osebni kontaktni podatki – kontaktni naslov, e-pošta, telefonska številka;

●     identifikacijski podatki – tri imena;

●     podatke o oddanih naročilih;

●     korespondenca v povezavi s celotno storitvijo – e-pošta, pisma, informacije o vaših zahtevah za odpravo težav, pritožbe, zahteve, reklamacije, povratne informacije, ki jih prejmemo od vas;

●     Informacije o referenčni kodi kreditne ali debetne kartice, številki bančnega računa ali drugih bančnih in plačilnih informacijah v zvezi z izvedenimi plačili;

o druge informacije, kot so:

●     Številka stranke, koda ali drug identifikator, ustvarjen za identifikacijo;

●     IP naslov ob obisku naše spletne strani;

●     Demografski podatki

●     Podatki profila družbenega omrežja

●     Informacije o vaših dejanjih na spletnem mestu

Obdelava navedenih osebnih podatkov je za nas obvezna, da lahko z vami sklenemo in izpolnimo pogodbo. Brez vaših zgornjih podatkov ne bi mogli izpolniti svojih pogodbenih obveznosti.

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam

Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, naš glavni cilj pa je, da vam ponudimo kakovostno, hitro in celovito storitev. Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, dokler ne zagotovimo, da so sprejeti vsi tehnični in organizacijski ukrepi za zaščito teh podatkov, in si prizadevamo izvajati stroge kontrole za izpolnitev tega namena. V tem primeru ostajamo odgovorni za zaupnost in varnost vaših podatkov.

Osebne podatke posredujemo naslednjim kategorijam prejemnikov (upravljavcem podatkov):

●     poštni operaterji in kurirska podjetja;

●     osebe, ki po nalogu vzdržujejo opremo, programsko in strojno opremo, ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov in je potrebna za delovanje družbe

●     osebe, ki izvajajo svetovalne storitve na različnih področjih.

Ko izbrišemo podatke, zbrane na tej podlagi

Podatke, zbrane na tej podlagi, izbrišemo 5 let po prenehanju pogodbenega razmerja, ne glede na to, ali zaradi poteka pogodbe, odpovedi ali katerega koli drugega razloga. Rok je določen s 5-letnim zastaralnim rokom morebitnih terjatev iz pogodbe.

ZA IZPOLNJEVANJE REGULATIVNIH OBVEZNOSTI

Možno je, da zakon določa obveznost obdelave vaših osebnih podatkov. V teh primerih moramo izvesti obdelavo, kot so:

●     Obveznosti po Zakonu o ukrepih za preprečevanje pranja denarja;

●     Izpolnjevanje obveznosti v zvezi s prodajo na daljavo, prodajo zunaj poslovnih prostorov, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov;

●     Posredovanje informacij Komisiji za varstvo potrošnikov ali tretjim osebam, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov;

●     Posredovanje informacij Komisiji za varstvo osebnih podatkov v zvezi z obveznostmi, ki jih določa normativni okvir za varstvo osebnih podatkov;

●    Obveznosti, ki jih določa zakon o računovodstvu;